Bezpieczny Kredyt 2%
W czasie, gdy stopy procentowe utrzymują się na poziomie ok. 7%, kredyt z oprocentowaniem ponad trzykrotnie niższym wydaje się być niezwykle atrakcyjny.

Pamiętajmy, że póki co to propozycja Rządu, która jest dopiero w fazie przygotowań, więc mogą zmienić się jeszcze jakieś jego założenia.

D o   k o g o   j e s t   s k i e r o w a n y   p r o j e k t ?

 • do osób przed 45 rokiem życia
 • do osób, które nie posiadały prawa własności do lokalu
 • do singli, małżeństwa lub osoby wychowującej co najmniej 1 dziecko
 •  w przypadku małżeństwa co najmniej 1 osoba musi spełniać kryteria wieku o nieposiadaniu nieruchomości

Maksymalna kwota zaciąganego kredytu dla   j e d n e j   osoby to 500 000 zł.
W przypadku małżeństwa lub osoby wychowującej  c o n a j m n i e j   j e d n o dziecko 600 000 zł.

Co ważne, udział w programie determinuje kwota kredytu, a nie cena za metr kwadratowy mieszkania, co znacznie ułatwia możliwość skorzystania ze wsparcia.

N a   c z y m   p o l e g a   p o m o c ?

 • W okresie pierwszych 10 lat spłaty kredytu oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2%.
 • Oprocentowanie to zostanie powiększone o marżę i prowizję banku, jeśli będzie pobierana.
 • W tym okresie oprocentowanie będzie stałe, a raty będą spłacane w formie rat malejących
 • Po upływie 10 lat wsparcia kredyt wejdzie w oprocentowanie zmienne z ratą równą, a jej wysokość będzie uzależniona od sytuacji rynkowej

D o s t ę p n o ś ć
 • Kredyty ze wsparciem mają pojawić się w III kwartale 2023.
 • Co ważne będzie można go połączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego, z którego można uzyskać gwarancję na brakujące środki.
 • Nie wiemy jeszcze, które Banki zdecydują się na rozszerzenie swojej oferty i podpisanie umowy z BGK. 
Przykłady

Komentarze

instagram

Copyright © Anna Wasilewska